300 mA Kaçak Akım Rölesi

Yangına karşı etkin korunma kaçak akım eşik değeri 300 mA’dir.  60 ve 100 W arasındaki ısıtma güçleri, birkaç milimetrekarelik bir yüzey üzerinde serbest kalmaları halinde bile yangın rizikosu yaratmakta olduğu göz önüne alınarak, yangına karşı korunma için etkili yöntemin Kaçak Akım Rölesi olduğu görülecektir.
Araştırmalar elektrik kaynaklı yangınlarda bilindiğinin aksine sigortayla korunan bir sistem de kablonun akım taşıma kapasitesiyle aşırı ısınması arasında zayıf bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Aşırı ısınma, zamanla tesisatta yapılabilecek değişikliklerden (kablo eklenmesi gibi) kaynaklanabilir. Bu tip aşırı ısınmalar da elektrik arkının sebebi olabilir.
Çevrim empedansının 0,6 Ω‘dan büyük olması ve bir izolasyon hatası durumunda kaçak akımlar elektrik arklarını oluştururlar. Bazı testler göstermektedir ki 300 mA üzeri kaçak akımlar yangın risklerinin gerçek sebebi olabilirler.