Akım Koruma Rölesi

Aşırı ya da düşük akımlarda motorları ve sistemleri korumak için iki değişik tipte tasarlanmışlardır.  Bir akım ayarı ve iki gecikme ayarına (başlama ve açma) sahiptirler. Başlama (start) gecikmesi, motor kalkış (demeraj) akımı nedeniyle oluşabilecek hatalı açmaları önlemek amacıyla geliştirilmiştirler.

Çalışma prensibi kısaca, röle motor veya koruduğu sistemin akımını ölçer ve bu ölçülen akım değeri ayarlanan akımın üzerinde ya da altındaysa motoru veya koruduğu sistemi devreden çıkarır.