Aşırı Gerilim Koruma Rölesi

Asenkron motorlara uygulanan gerilim + % 10’u aştığında sargılarda oluşan ısı artar.  Bu da istenmeyen bir durumdur ve motora zarar verir. Bunu önlemek için gerilimin % 10 aştığı durumlarda devreyi açması için aşırı gerilim koruma rölesi kullanılır.