Elektrik Rölesi

Devrelerde kullanılan başlıca elektrik koruma röleleri;

-Kaçak akım röleleri
-Aşırı akım röleleri (Termik, Manyetik, Elektronik)
-Termistör koruyucular
-Faz koruma rölesi
-Gerilim koruma rölesi
-Faz sırası rölesi