Faz Koruma

Sanayi tesislerinde sık rastlanan hatalardan biri, faz arızası nedeni ile 3 fazlı motorların aşırı ısınması ve hasar görmesidir. Motor korumasında sıkça kullanılan “Termikmanyetik Röle” elektromanyetik yapısı ve akım ayarlarının yüksek olması nedeni ile koruma işleminde yetersiz kalmaktadır. Faz Koruma Röleleri,  bu tip olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve motorları etkin şekilde korumak için tasarlanmışlardır.

R-S-T fazlarından bir tanesi kesildiğinde motor çalışmaya devam eder. Ancak bu çalışma şekli son derece tehlikeli ve istenmeyen bir durumdur. Çünkü üç faz ile çalışacak şekilde üretilmiş motor, iki fazla çalıştığında şebekeden yüksek akım çekmeye başlar. Çekilen yüksek akım sargıların ısınmasına, izolasyonunun bozulmasına ve kısa devre oluşturarak motorun yanmasına sebep olur. Bu tip durumları önlemek için sigorta, termikmanyetik röle gibi koruyuculara ilave olarak elektronik yapılı faz koruma röleleri kullanılır.

sekil14