Faz Sırası Rölesi

Üç fazlı asenkron motorlar fazların sırasının değiştirilmesi durumunda rotorun dönüş yöne de değişir.  Motorun dönüş yönünün değişmesinin istenmediği yerlerde (asansör, kompresör) faz koruma rölesi kullanılır. Bu röleler, motoru iki faz yer değiştirdiğinde devreden çıkartır.