Kaçak Akım Koruma Şalteri

Aslında mekanik devre anahtarı olarak çalışan bir Kaçak Akım Anahtarı olarak düşünülebilir.  Sadece toprağa oluşabilecek bir kaçak akım durumunda devreyi kesecektir. Açma süresi, insan hayatına karşı olabilecek en düşük risk seviyesindedir.

Kaçak Akım Koruma Şalterleri (RCCB), aşırı yüklenmeleri ya da kısa devreleri algılayamazlar ve bu gibi durumlarda devreyi açamazlar. Bu sebepten devrenin korunması için bir sigorta ilavesine ihtiyaç duyulmaktadır.