Kaçak Akım Koruma

Bütün elektrik tesisatlarında kaçak akım oluşturabilecek arızalar oluşabilir.  Eğer önlem alınmazsa bu akımlar tesisata ve kullanıcıya ciddi zarar verebilir.

Kaçak akımın sebep olduğu tehlikeler

Elektrik Çarpılmaları

Elektrik çarpılmaları, kişinin elektrik taşıyan iletkenle doğrudan teması (izolasyonu zarar görmüş kablodan) ya da dolaylı yoldan teması (koruma iletkeni irtibatsızlığı ya da yanlış bağlantı yapılmış alet) ile gerçekleşir.
Eğer yeterli bir topraklama yapıldıysa, dolaylı temas durumunda sigorta ya da termik manyetik devre kesiciler koruma sağlayacaktırlar fakat doğrudan temas durumunda yararı olmayacaktır.
Sigortalar ya da termik manyetik devre kesiciler temas durumunda insan vücudu üzerinden akacak çok düşük elektrik akımlarına karşı koruma sağlamazlar. Doğru değerlerde seçilmiş bir Kaçak Akım Rölesi ise, hem doğrudan, hem de dolaylı temas durumunda koruma sağlamaktadır.
Dolaylı temas durumunda, sigortalar ya da termik manyetik devre kesicilerle koruma, topraklama direnç değerine bağlıdır. Topraklama direnç değeri zamanla değişebileceği için daha istikrarlı bir metoda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tip durumlarda Kaçak Akım Röleleri yüksek değerlerdeki topraklama direnç değerlerinde bile daha pratik çözümler sunmaktadır.

Elektrik Kaynaklı Yangınlar

Kaçak Akım Röleleri, diğer koruma cihazları için çok küçük sayılabilecek ama yangına sebep olabilecek (örneğin 300 mA) sızıntı akımlarını tespit ederek yalıtım hataları nedeniyle oluşabilecek yangın risklerine karşı da etkili koruma sağlayan cihazlardır.
Araştırmalar elektrik kaynaklı yangınlarda bilindiğinin aksine sigortayla korunan bir sistem de kablonun akım taşıma kapasitesiyle aşırı ısınması arasında zayıf bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Aşırı ısınma, zamanla tesisatta yapılabilecek değişikliklerden (kablo eklenmesi gibi) kaynaklanabilir. Bu tip aşırı ısınmalar da elektrik arkının sebebi olabilir.
Çevrim empedansının 0,6 Ω‘dan büyük olması ve bir izolasyon hatası durumunda kaçak akımlar elektrik arklarını oluştururlar. Bazı testler göstermektedir ki 300 mA üzeri kaçak akımlar yangın risklerinin gerçek sebebi olabilirler.
İstatistikler göstermektedir ki, her yıl müdahale edilen yangınların %25’i elektrikli aletler, aydınlatma, kablo ve aksesuar arızalarından kaynaklanmaktadır. Bu yangınlarında yaklaşık yarısı konutlarda olup, ölüm ya da ağır yaralanma vakaları azımsanmayacak sayıdadır.
Hatalı üretilmiş ev aletleri de elektrik kaynaklı yangın risklerini yükseltmektedir. Örneğin, dış darbe ya da bozulma sonucunda motorların izolasyonu yanabilir. Bu durumda, alev alabilecek malzemeler ya da tozları ateşler ve civarında izolasyonu olmayan açık uçlu elektrik kablolarının ortaya çıkmasına sebep olur.