Kaçak Akım Rölesi Bağlantı Şeması

Şebeke tiplerine göre kaçak akım bağlantı şemaları aşağıdaki gibidir.

sekil4