Kaçak Akım Rölesi Çalışma Prensibi

Temel olarak bir fazlı sistemler için Artık Akım Anahtarı çalışma prensibi;  yüke doğru akan akımın, yükten dönen akıma eşit olması durumunda tepki göstermeyip (Şekil-1), yükten dönen akımın düşük olması durumunda ise devreyi açmasıdır (Şekil-2). Üç fazlı sistemlerde ise fazlar ve nötr iletkeninden geçen akımların vektörel toplamlarının 0 (sıfır) olması durumunda tepki göstermeyip, toplamda oluşabilecek fark durumunda devreyi açması olarak açıklanabilir.

sekil1

sekil1

sekil2

sekil2