Kaçak Akım Rölesi Nasıl Bağlanır

  • Alt devrede kullanılacak Kaçak Akım Rölesi açma geciktirme süresi minimumda,  üst devrede kullanılan Artık Akım Anahtarı açma geciktirme süresi maksimum seviyede olmalıdır.
  • Üst devrede kullanılacak Kaçak Akım Rölesi kaçak akım değeri, alt devrede kullanılandan 3 kez daha büyük olmalıdır.
  • Cihazdan sonra; tesisatta nötr iletkeni ve koruma iletkeni ayrı ayrı olmalıdır. Nötr iletkeni izole olarak çekilmeli, topraklanmamalı ve hiçbir yerde (buat, priz vs.) topraklama veya koruma iletkeni ile elektiriki olarak temas etmemelidir. Topraklama korumalı cihazların topraklaması, nötr iletkeni ile değil, sadece koruma iletkeni ile yapılmalıdır.
  • Cihaz, hem faz iletkenleri hem de nötr iletkeni ile irtibatlanmalıdır. Birden fazla cihaz kullanıldığı durumlarda, yük tarafındaki nötr hattı hiçbir şekilde diğer cihazın nötr hattıyla köprülenmemelidir.
  • Topraklanma direnci 30 mA’lik cihazlarda 1666 Ω’u, 300 mA’liklerde ise 167 Ω’u aşmamalıdır.
  • Cihaz, montajı yapıldıktan sonra devreye sokulur. “Test” butonuna basıldığında cihaz devreyi açmalıdır. Cihazı test etmek için faz ile nötr iletkeni kesinlikle kısa devre edilmemelidir.
  • Standartların gereği olarak, cihazın yılda en az bir kez açma süresi ve açma akımı testleri yaptırılmalıdır.