Kaçak Akım Rölesi Nasıl Çalışır

sekil3Kaçak Akım Rölesi algılama,  ölçme ve açtırma bölümleri olarak üç kısımdan oluşmaktadır. Algılama bölümü, cihazın toroidal transformatörün primerindeki faz ve nötr sargılarından oluşmaktadır. Sargıların yönü, yük ve nötr akımlarının etkilerini ortadan kaldıracak şekildedir. Yükün çektiği akım ile yükten dönen akımın eşit olması durumunda nüvede endüklenme olmayacaktır. Ölçü bölümü, toroidal transformatörün sekonder sarımından oluşmaktadır. Yükün çektiği ile yükten dönen akım arasında oluşabilecek fark durumunda nüvede, dolayısıyla sekonder sarımda endüklenmeye sebep olacaktır. Sekonderdeki endüklenme belirlenen eşiğe ulaştığında ise açtırma bobini devreye girer ve korunacak devrenin enerjisini keser.