Koruma Rölesi

Koruma röleleri,  bir devredeki elektriksel büyüklüklerden birini sürekli olarak kontrol eden ve ölçen, bu büyüklükte anormal bir değişiklik olduğu zaman yine elektriksel yönden gerekli koruma kumandası veren devre elemanlarıdır.
Devrelerde kullanılan başlıca koruma röleleri;
-Kaçak Akım Röleleri
-Aşırı akım röleleri (Termik, Manyetik, Elektronik)
-Termistör koruyucular
-Faz koruma rölesi
-Gerilim koruma rölesi
-Faz sırası rölesi
Ülkemizde çok kullanılan koruma rölesi Termik Röledir. Ancak bazı işletme koşullarında, termik röle görev yapmayabilir. Bu durumda, termistör koruması yapılmalıdır. Ayrıca her korumanın yanında, fazla aşırı akımlarda (örneğin motorun iki faza kalması gibi) hemen devreyi açan faz koruma röleleri kullanılmalıdır.