Monofaze Kaçak Akım Rölesi

sekil15 sekil17Bir faz ve nötr ile çalışan sistemler için tasarlanmış Kaçak Akım Röleleridir.  Şebekeden yüke doğru akan akımın, yükten dönen akıma eşit olması durumunda tepki göstermezler. Yükten dönen akımın farklı olması durumunda ise devre enerjisini keserler.