Nasıl Yapılır

  • Her bir Kaçak Akım Rölesi için açma akımı ve açma süresi ölçümleri yapılır.
  • Ölçümü yapılan Kaçak Akım Rölesi akım değeri (mA) ve modeli kaydedilir. Model bilgisi ürün kataloglarından bulunup, açma süresi sınır değeri tespit edilir.
  • Ölçümü yapılmış olan artık akım anahtarlarının numarası ve ölçüm değerlerini gösterir bir tablo hazırlanır.
  • Ölçüm sonuçları TS EN 61008-1 sayılı “Artık akımla çalışan devre kesiciler” standardı dikkate alınarak değerlendirilir.

sekil5