Ölçüm, Test, Rapor

Yüksek değerlerde kısa devre akımın Kaçak Akım Rölesi üzerinden geçmesi halinde cihaz tahrip olabilirler veya yüksek akım sebebiyle cihazın toroidal akım transformatörü doyuma ulaşabilir ve sekonderinden akım çıkışı olmayabilir ve sonuçta Kaçak Akım Rölesi koruma yapamayabilir.  Kaçak Akım Rölelerinin standartlarda belirtilen akımlarda ve sürelerde açma yaptığının tespiti için yılda en az bir kez testlerinin yaptırılması gerekmektedir.