Siemens Kaçak Akım Sigortası Fiyatı

sekil9
Şekil 9

125 A’e kadar anma akımlarında üretilen Siemens Kaçak Akım Koruma Röleleri, herhangi bir elektrik  kaçağında hayatınızı kurtarır, yangın tehlikesine karşı evinizi ve tesislerinizi korur.  İç Tesisat Yönetmenliğine, EN 61008 ve EN 61009 nolu Avrupa standartlarına uyumlu Siemens Kaçak Akım Koruma Rölelerinden ihtiyacınıza göre tek veya üç fazlı tiplerinden birini kullanarak, yukarıda örnekleri  görülen ve günlük hayatınızda her an karşılaşabileceğiniz elektrik kazalarından kurtulabilirsiniz. (Şekil 9)

Çalışma Prensibi ve Üstünlükleri

Tamamen elektromekanik prensipte imal edilen Siemens Hata Akımı Koruma Anahtarları, şebeke geriliminden  bağımsız olarak çalışırlar. Temel olarak,  devredeki aktif iletkenlerin (nötr dahil) içinden geçirildiği akım  transformatörü ve açtırma mekanizmalarından oluşurlar.

Çalışma prensibi, 2 kutuplu (monofaze) cihazlarda, yüke doğru akan akımın dönen akıma eşit, 4 kutuplu (trifaze) cihazlarda ise vektörel toplamlarının 0 olması gerektiğini temel almaktadır. (Şekil 10)

sekil10

Şekil 10

Normal çalışma şartlarında akım transformatörü dengededir. Akım transformatörünün yük tarafında bir  kaçak olduğu durumda, sekonder sargılarda oluşan gerilim bu dengeyi bozar; eğer söz konusu akım, korunma  eşlik değerine (IΔ) eşit veya fazla ise açtırma mekanizmaları maksimum 30 ms.de devreyi keser. (Şekil 11)

sekil11

Şekil 11

Elektromekanik Cihazların Üstünlükleri

a) Yardımcı gerilime ihtiyaç yoktur.
b) Elektronik yükselteç devresi kullanılmadığından, gerilim  değişimlerinden etkilenmez.
c) Nötr hattının kesilmesi halinde dahi, besledikleri faz hattında  oluşabilecek tehlikeli toprak kaçaklarına karşı tam olarak koruma sağlarlar.
d) İçlerinde elektronik komponent bulunmadığından darbe gerilimlerine karşı mukavimdirler.
e) EN 61008 ve EN 61009 normları elektronik açtırma üniteli cihazları yasaklamaktadır.

FİYAT BİLGİLERİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ