Toprak Kaçak Akım Rölesi

Bu tip Kaçak Akım cihazları endüstriyel ihtiyaçların karşılanması için üretilmektedirler. Üç fazlı sistemler ve yüksek değerli akımlar için uygundurlar.  Kaçak akım eşik değeri ve açma süreleri genellikle ayarlanabilir ve farklı şalterlerle kullanılabilirler. Toprak kaçak rölesi, toprağa kaçak olduğunda şalterin devreyi keseceği şekilde çalışır.

Faz ve nötr iletkenleri toroidal bir transformatörün içinden geçerek taşıdıkları dengeli akımlarla manyetik alan oluştururlar. Normal şartlar altında faz ve nötr akımlarının vektörel toplamı sıfırdır. Hata durumunda toroid transformatör dengesizliği algılar ve röleye ayarlanmış olan eşik değerle karşılaştırma yapacağı bir sinyal gönderir. Röle, ayarlanmış olan eşik akım ve süre değerlerinin üzerine çıkıldığını algıladığında devreye girer.