Toroid Kaçak Akım Rölesi

Faz ve nötr iletkenleri toroidal bir transformatörün içinden geçerek taşıdıkları dengeli akımlarla manyetik alan oluştururlar.  Normal şartlar altında faz ve nötr akımlarının vektörel toplamı sıfırdır. Hata durumunda toroid transformatör dengesizliği algılar ve röleye ayarlanmış olan eşik değerle karşılaştırma yapacağı bir sinyal gönderir. Röle, ayarlanmış olan eşik akım ve süre değerlerinin üzerine çıkıldığını algıladığında devreye girer ve enerjiyi keser.