Viko Kaçak Akım Rölesi

Günümüzde her anımızda ihtiyaç duyulan elektriğin faydası olduğu kadar oluşturabileceği tehlikesi de bilinen bir gerçektir.  Elektrikle çalışan cihazlar ve elektrik taşıyan kablolarda yalıtım deformasyonu veya montaj hatası nedeniyle kaçak akım oluşmaktadır. Evlerimizde ve yaşam alanlarımızda elektriğin kaçak akım oluşturarak neden olacağı tehlikeye karşı kaçak akım koruma rölesi kullanılarak önlem alınmalıdır.

sekil15Kaçak Akım Koruma Rölesinin görevi, yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılaması ve algılanan bu kaçak akım değerinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda ise bağlı bulunduğu devreyi kesmesidir. ViKO Kaçak Akım Röleleri elektrik temasına ve yangın riskine karşı korunmak için kullanılması zorunlu bir üründür. 30mA’da Hayat (İnsan Koruma), 300mA’da da Tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksiyonunu gerçekleştirir. Kaçak akım rölelerinin çalışması, devreye giren akımların toplamı ile çıkan akımların toplamının eşit olması prensibine dayanır. Herhangi bir fark akımında cihaz sistemdeki kaçak akımı algılayarak enerjiyi kesmektedir.

Kaçak akım tehlikeli eşik değerlere ulaştığında insan hayatını tehdit edebilecek boyutta risk taşımaktadır. Aynı zamanda yalıtım hatasından kaynaklanan kaçak akım belli değerlerde yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Kaçak Akım Koruma Röleleri sisteme ek maliyet getireceği düşünülerek tesisatlarda kullanılmaz ise, maddi ve manevi kayıplar yaşanabilir. İnsan hayatının ve yaşam alanlarının yangınlardan korunması için tesisatlarda kaçak akım rölelerinin mutlaka uygun standartlar göz önünde bulundurularak seçilmesi, topraklama sistemi ve otomatik sigortaların yanında sistem tamamlayıcısı olarak kullanılması gerekmektedir.

FİYAT BİLGİLERİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ