Yönetmelik

30 Kasım 1995 tarih ve 22479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre,  yapı bağlantı kutusuna (ana buat veya kofre) yangın koruma, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma eşikli Kaçak Akım Rölesi kullanımı zorunlu hale gelmiştir.